Brandblusapparaten

Brandblusapparaten

Blussers_Rense

Om de gevolgen van brand en ongevallen tegen te gaan, is ieder bedrijf verplicht voldoende veiligheidsmiddelen in huis te hebben. Veiligheidsmiddelen zijn middelen om branden te bestrijden, en

middelen om bij ongevallen de Eerste Hulp te kunnen toepassen. Een brandblusapparaat kan de veiligheid in uw bedrijf of woning flink verhogen, 80 % van de beginnende brandjes wordt met een brandblusser of brandslanghaspel geblust.

Bij grote gebouwen, bedrijven of een horeca instelling is het hebben van brandblussers zelfs verplicht. Op plaatsen waar de kans op brand het grootst is gelden strengere eisen, maar u kunt ook een blusser voor thuis aanschaffen, neem dan geen poeder, dit geeft veel nevenschade aan uw woning en apparatuur. De ene blusser is de andere niet, er zit bijvoorbeeld verschil in het soort brand waar de blusser voor geschikt is. Wij adviseren u graag welke blusser(s) of blusmiddelen voor uw bedrijf of woning het meest geschikt is.

Welke brandklassen zijn er:

 Klasse A is geschikt voor branden met een vaste stof, zoals hout, stro of papier.
 Klasse B is geschikt voor branden met een vloeistof, zoals olie, alcohol en benzine.
 Klasse C is geschikt voor branden met gas, zoals aardgas en butaan.
 Klasse D is geschikt voor branden met metalen, zoals, magnesium, schroot.
 Klasse F is geschikt voor branden met vet, zoals, in de horeca en snackbars.

De meeste voorkomende blussers hebben brandklasse A, B, of C. een combinatie hiervan is ook mogelijk. Er zit dan blus stof in de blusser waarmee er verschillende soorten branden kunnen worden geblust. Wanneer u een blusser wilt aanschaffen, kijk dan goed of de blusser die u wilt kopen wel voldoet aan de klassen die in uw bedrijf of woning voorkomen.

Er zijn diverse typen brandblussers verkrijgbaar. De hierna genoemde soorten hieronder worden aangegeven zijn ruwweg de meest gangbare.

Sproeischuimblussers:

Sproeischuimblussers zijn vrijwel overal inzetbaar. De nevenschade die ontstaat bij het gebruik is nihil. Sproeischuimblussers zijn ook geschikt voor het blussen van onder spanning staande apparatuur. Het water-/schuim mengsel wordt verneveld in zeer kleine druppels waardoor de blusstraal niet elektrisch geleidend is, de schuimblussers zijn geschikt voor het blussen van vaste en vloeistofbranden.

Poederblussers:

Poederblussers hebben een zeer hoge bluscapaciteit en kunnen ingezet worden voor het blussen van vaste, vloeistof en gasbranden. (A,B en C) bovendien kan hiermee onderspanning staande apparatuur worden geblust. Houd er echter wel rekening mee dat de gevolgschade van het bluspoeder op elektronische en fijnmechanische apparatuur.

Koolzuursneeuwblusser/CO-2:

Koolzuursneeuwblussers ook wel CO-2 blussers genoemd, zijn geschikt voor het blussen van vloeistofbranden (B) en branden in onder spanning staande apparatuur. Het grootste voordeel van een koolzuursneeuwblusser is dat de blus stof (CO-2) geen reststoffen achterlaat bij gebruik. CO-2 wordt daarom onder meer toegepast bij de hoogwaardige elektronische apparatuur waar niet geblust mag worden met op water gebaseerde blusstoffen zoals sproeischuim.


Ruiten Veiligheidsopleidingen en middelen: Uw partner in veiligheid!