RI & E

RI&E

Elke organisatie is volgens de Arbowet (artikel 5) verplicht om te onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de medewerkers. Dit onderzoek, dat schriftelijk wordt vastgelegd, heet een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). Het is een praktisch hulpmiddel om de risico’s in uw bedrijf in kaart te brengen.

De RI&E bevat onder meer:

 Arbo- en ziekteverzuimbeleid;
 Algemene voorzieningen;
 Algemene inrichting gebouwen, werkplekken, terreinen en Bedrijfshulpverlening;
 Fysische factoren;
 Gevaarlijke stoffen en biologische agentia;
 Fysieke belasting;
 Werkplekinrichting;
 Arbeidsmiddelen;
 Persoonlijke beschermingsmiddelen;
 Functie-inhoud en werkdruk;
 Werk- en rusttijden.

Op basis van de evaluatie zal er een eindrapportage inclusief een plan van aanpak worden opgesteld. Daarmee kan uw organisatie actie(s) ondernemen om de risico’s te elimineren dan wel de risico’s te beheersen.


Ruiten Veiligheidsopleidingen en middelen: Uw partner in veiligheid!