Ontruimingsoefening

Ontruimingsoefening

Uitleg brandmeld-centrale RuitenvoStel dat er een brand of een andere calamiteit uitbreekt in uw bedrijf. Dan is het van groot belang dat iemand weet hoe er zo goed en efficiënt mogelijk ontruimd kan worden. Om dit jaarlijks te testen houden bedrijven jaarlijks een ontruimingsoefening. Wat wordt er verwacht van de BHV-ers?

Tijdens deze training leert u of èèn van uw medewerkers snel en veilig ontruimen. Na elke oefening volgt er een evaluatie over het verloop van de ontruiming. Hierbij zal het ontbreken van eventueel advies tijdens en rondom de ontruiming natuurlijk door ons worden gegeven.

Na afloop van de oefening zal er een ontruimingsrapport worden overhandigd.


Ruiten Veiligheidsopleidingen en middelen: Uw partner in veiligheid!