Hartelijk welkom op onze website!

Wij zijn een organisatie die gespecialiseerd is in het geven van opleidingen en het verzorgen van veiligheidsmiddelen binnen uw bedrijf of instelling. De te geven opleidingen zijn o.a.: Bedrijfs Hulp Verlening (BHV), EHBO, AED/Reanimatie, VCA, ontruimingsoefening(en). Ervaring hebben wij vooral opgedaan voor onze opleidingen bij instellingen als scholen, verenigingen, (kinder-)dagverblijven, zorginstellingen, kerken, maar ook bij particuliere bedrijven.

Al onze medewerkers zijn gediplomeerde docenten die zelf ook repressief werkzaam zijn bij brandweer- of ambulancediensten. De opleidingen worden zoveel mogelijk afgestemd op uw eigen locatie (incompany training). Dit heeft voordelen, uw medewerkers werken immers dagelijks in uw bedrijf en kunnen op deze plaats geconfronteerd worden met incidenten waar een goede hulpverlening moet kunnen worden toegepast. Dus geen training buiten de deur, maar in de eigen vertrouwde omgeving. De vereiste minimale deelname voor de incompany training is 6 personen, wordt deze deelname niet behaald, dan kan er natuurlijk in overleg naar een alternatieve oplossing worden gezocht. Belangrijk voor ons is, dat u een training op maat door ons verzorgd krijgt, waarbij uw wensen aan ons kenbaar worden gemaakt, zodat deze goed is afgestemd op uw bedrijf! Op het gebied van veiligheidsmiddelen leveren wij uw brandblusapparatuur, wondverzorgingsproducten en AED. Tevens kunnen wij voor u de jaarlijkse controles van deze producten uitvoeren.

Graag hopen wij u van dienst te kunnen zijn, heeft u vragen, bel of mail ons gerust!

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

Veiligheidsopleidingen

Op onze website vind u allerlei informatie over de opleidingen die wij geven en de middelen die wij aanbieden.

Blusmiddelen

Om de gevolgen van brand en ongevallen tegen te gaan, is ieder bedrijf verplicht voldoende veiligheidsmiddelen in huis te hebben.

Noodverlichting

Noodverlichting is van groot belang om bij brand een gebouw snel en veilig te kunnen verlaten. Je mag daarmee geen onnodige risico’s lopen.

Verbandmiddelen

De Arbo Wet schrijft het bij de hand hebben een goede EHBO uitrusting voor. Elk bedrijf / pand zal dan over goede eerste hulp middelen beschikken.

Onderhoud

Het onderhoud aan brandblussers en brandslanghaspels dient periodiek conform de NEN2559 en NEN-EN-671-3 uitgevoerd te worden.

AED onderhoud

Het kan ook u overkomen! Een familielid, vriend, collega of zelfs onbekende kan plotseling neervallen met een hartstilstand.

Onze partners..

Als veiligheidsbedrijf zijn wij aangesloten bij een aantal organisaties om onze kunde en kennis constant te bewaken. Hiernaast ziet u de logo's van onze partners.