EHBO Herhaling

EHBO Herhaling

EHBO cursus

Conform de richtlijnen van het Oranje Kruis dienen EHBO-ers hun theoretische kennis en praktische vaardigheden op peil te houden. Dit is mogelijk tijdens een EHBO herhalingscursus. Het Diploma Eerste Hulp kan alleen door deelname aan een jaarlijkse EHBO Herhaling worden verlengd. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig Oranje Kruis Diploma EHBO.

De Herhalingscursus EHBO bestaat uit één lesdag van 09.00 tot 17.00 uur en wordt verzorgd door zeer ervaren docenten. Jaarlijks worden de meest voorkomende EHBO handelingen herhaald. Daarnaast komen er een aantal competenties om het jaar aan bod.

De jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn:

 Stoornissen in het bewustzijn
 Stoornissen in de ademhaling
 Gebruik van de AED
 Stilstand van de bloedsomloop
 Ernstige uitwendige bloedingen en shock

Een EHBO herhaling is nooit saai. Er worden afwisselend steeds andere onderdelen herhaald. In overleg met u worden per jaar uit de volgende competenties keuzes gemaakt welke behandeld zullen worden in de herhalingscursus EHBO.

 Uitwendige bloedingen
 Brandwonden
 Kneuzing en verstuiking
 Ontwrichting en botbreuken
 Oogletsels en vergiftiging
 Elektriciteitsongevallen
 Letsels door kou
 Letsels door warmte
 Vervoer over korte afstand
 Verband en hulpmiddelen
 Het menselijk lichaam


Ruiten Veiligheidsopleidingen en middelen: Uw partner in veiligheid!