Onderhoud van blusmiddelen

Onderhoud van blusmiddelen

RuitenVOHet onderhoud aan brandblussers en brandslanghaspels dient periodiek conform de NEN2559 en NEN-EN-671-3 uitgevoerd te worden. Deze controle dient jaarlijks te gebeuren. Brandblussers en brandslanghaspels worden tijdens het onderhoud beproefd en gecontroleerd op de veiligheid en inzetbaarheid. Wij zijn deskundig opgeleid om het periodieke onderhoud van blusmiddelen uit te voeren

RVO kan, wanneer deze wens aanwezig is, deze controles voor u in de gaten houden. Wanneer er weer een jaarlijks onderhoud aan uw blusmiddelen noodzakelijk is, nemen wij vooraf eerst contact met u op om een afspraak voor deze verrichtingen te maken.

Na de controles krijgt u van ons een onderhoudsrapport overhandigd.


Ruiten Veiligheidsopleidingen en middelen: Uw partner in veiligheid!