Ontruimingsplan

Ontruimingsplan

Onderwijs Rense RuitenBij brand in een gebouw ontstaat al snel een levensbedreigende situatie, vooral door de grote rook- en hitteontwikkeling. Iedereen moet het gebouw dus zo snel mogelijk verlaten. In een ontruimingsplan staat wie welke actie moet ondernemen in geval van een calamiteit. Het bevat taken en instructies en tekeningen van de vluchtwegen. Een ontruimingsplan van gebouwen is verplicht volgens de bouwverordening, de Arbowet en het Arbobesluit.

We nemen daarbij dus de norm NEN8112 als leidraad. Zo weet u zeker dat uw ontruimingsplan voldoet aan de wettelijke eisen en – belangrijker nog – goed werkt.


Ruiten Veiligheidsopleidingen en middelen: Uw partner in veiligheid!