VCA

VCA

VCA Ruiten VeiligheidsopleidingenOpdrachtgevers vereisen steeds vaker van bedrijven in de industrie en de bouwnijverheid dat zij in het bezit zijn van een VCA certificaat. VCA staat voor Veiligheid Checklist Aannemers en geeft aan dat een bedrijf veilig werkt en streeft naar minder ongevallen op de werkvloer. In veel gevallen krijgen aannemers tegenwoordig geen opdrachten meer indien zij niet VCA-gecertificeerd zijn. Om als bedrijf het VCA certificaat te krijgen dienen ál uw operationeel medewerkers een VCA cursus te volgen en een diploma Basisveiligheid VCA (B-VCA) te behalen.

De cursus Basisveiligheid-VCA bestaat uit 2 lesdagen van 09.00 tot 17.00 uur. Deze korte, praktijkgerichte cursus wordt verzorgd door zeer ervaren docenten en behandelt de volgende onderwerpen:

 Veiligheids- en gezondheidswetgeving
 Gevaren, risico’s en preventie
 Ongevallen
 Veiligheidsgedrag
 Rechten, plichten en overleg
 Procedures, instructies en signalering
 Voorbereiding op noodsituaties
 Gevaarlijke stoffen
 Brand en explosie
 Arbeidsmiddelen
 Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
 Elektriciteit
 Ergonomische werkplek
 Persoonlijke beschermingsmiddelen

Iedere geslaagde deelnemer ontvangt enige tijd na de cursus VCA zijn/haar certificaat.


Ruiten Veiligheidsopleidingen en middelen: Uw partner in veiligheid!