Dienstverlening

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

Veiligheidsopleidingen

Op onze website vind u allerlei informatie over de opleidingen die wij geven en de middelen die wij aanbieden.

Blusmiddelen

Om de gevolgen van brand en ongevallen tegen te gaan, is ieder bedrijf verplicht voldoende veiligheidsmiddelen in huis te hebben.

Noodverlichting

Noodverlichting is van groot belang om bij brand een gebouw snel en veilig te kunnen verlaten. Je mag daarmee geen onnodige risico’s lopen.

Verbandmiddelen

De Arbo Wet schrijft het bij de hand hebben een goede EHBO uitrusting voor. Elk bedrijf / pand zal dan over goede eerste hulp middelen beschikken.

Onderhoud

Het onderhoud aan brandblussers en brandslanghaspels dient periodiek conform de NEN2559 en NEN-EN-671-3 uitgevoerd te worden.

AED onderhoud

Het kan ook u overkomen! Een familielid, vriend, collega of zelfs onbekende kan plotseling neervallen met een hartstilstand.