Cursus FRS

Cursus First Responder

De cursus First Responder is eigenlijk een verkorte BHV cursus, met alleen levensreddende handelingen zoals reanimatie (op uw eigen verzoek uitgebreid met AED) en brand technische handelingen, zoals het blussen van kleine branden en het uitbreiden hiervan voorkomen.

In de cursus leert de cursist om te gaan met kleine blusmiddelen en het ontstaan van brand en de gevaren van brand, ook wordt de basale reanimatie geleerd al dan niet uitgebreid met het gebruik van de AED. Voor beide gedeelten geld een theorie en een praktijk gedeelte.

Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een certificaat.


Ruiten Veiligheidsopleidingen en middelen: Uw partner in veiligheid!